Korzystając z naszych serwisów, a zwłaszcza rejestrując się w nich, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności:

 

Polityka prywatności:

 


Właścicielem serwisów: ProjektKobieta.pl, DlaDwojga.pl, GotoweNaSukces.pl, Lei.pl, CasaNatura.pl jest firma Lei, z siedzibą w Będzinie. Lei zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta firmy Lei i użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie www.lei.pl/polityka.html
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Lei nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników.
Wyjątkiem jest sytuacja jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa - gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem serwisu firmy Lei.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności – nie korzystaj z serwisów i materiałów udostępnianych przez firmę Lei.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Lei możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Lei wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje Dotpay lub Transferuj. Formularze Dotpay oraz Transferuj znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.
Prawo podglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych
Każdemu przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Wszelkich zmian w swoich danych użytkownik może dokonywać sam - po zalogowaniu się, a następnie wybraniu z menu użytkownika odsyłacza "Twój profil" lub „Twoje konto”.
Możesz również w każdym momencie zrezygnować z uprawnień zarejestrowanego użytkownika, skorzystać z prawa usunięcia swojego konta i wszystkich swoich danych. W tym celu wystarczy skontaktować się z administratorem witryny i poinformować go o swej decyzji.

Niezapowiedziane wiadomości

Lei zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Lei rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Lei.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Lei.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Dane osobowe jawne

Dane osobowe podane na serwisach należących do Lei przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Lei nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Lei mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. W plikach tych znajduje się identyfikator połączenia z naszą witryną oraz informacje o niektórych wykonanych podczas odwiedzin działaniach (np. o głosowaniu w dostępnych sondach).
Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez nas do zbierania poufnych danych.
Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.

Wyłączenie odpowiedzialności

Serwisy firmy Lei zostały stworzone dla rozrywki, pomocy merytorycznej oraz umożliwienia zakupów internautom. Wszelkie artykuły zamieszczone w serwisach są odzwierciedleniem opinii jej autorów. Oznacza to, że wszelkie porady powinny być szczegółowo analizowane, konfrontowane z indywidualną sytuacją internauty i dopiero po potwierdzeniu, że w tym konkretnym przypadku okażą się odpowiednie – wprowadzane w życie.
Zawarte na forum lub w komentarzach opinie, nie zawsze zgadzają się z opinią właścicieli firmy Lei i są wyłącznie opiniami ich autorów.
Firma Lei nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Mimo dbałości o dobór wiarygodnych reklamodawców, ostateczną decyzję i odpowiedzialność ponosi Kupujący – dlatego powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości i sugestii dotyczących Polityki prywatności - jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Napisz: mag(malpka)lei.pl